×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE
Med mindre andet følger af ufravigelig lovbestemmelse, eller af særskilt skriftlig aftale mellem partnerne, sker ethvert tilbud, salg og leverance fra JYFA V/PREBEN TVERMOSE, cvr.nr. 89056616 (herefter benævnt JYFA), på nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

2. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
Alle bestillinger af produkter, reservedele, samt ydelser (herefter benævnt Produkter), som kan købes ved JYFA, er først indgået ved Kundens modtagelse af JYFA´s ordrebekræftelse og kun denne er bindene for JYFA. Såfremt Kunden ikke kan acceptere ordrebekræftelsen, skal denne give skriftlig besked senest 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tilbud bortfalder 14 dage efter tilbuddets afsendelsesdato, medmindre andet er angivet.

Tilbud og ordrebekræftelser afgives med forbehold for mellemsalg. I tilfælde af mellemsalg, som ikke hviler på en eksisterende forhandleraftale, har JYFA ret til at træde tilbage fra tilbuddet eller ordren, uden at kunden kan rejse krav mod JYFA i denne anledning.

3. TEGNINGER, BESKRIVELSE, MODELLER MV
Alle tegninger og tekniske dokumenter m.v. vedrørende JYFA´s Produkter, eller fremstilling heraf, som før aftalens indgåelse overbringes til Kunden er fortsat JYFA´s ejendom. Materiale omfattet af denne bestemmelse må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredjemand, og skal straks tilbageleveres til JYFA, såfremt tilbuddet ikke accepteres.

Oplysninger fra JYFA, en JYFA-forhandler eller en samarbejdspartner af JYFA vedrørende anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, programmer, brochure, typeskilte, brugsvejledninger, annoncer, datablade, hjemmeside, mails, tilbud, ordrebekræftelser, online medier såsom Facebook, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede. JYFA er ikke ansvarlig for, at det leverede opfylder kundens behov eller anvendelsesformål, medmindre kunden har krævet dette, og JYFA skriftligt har accepteret dette.

4. PRISER
Prisen for Produkter følger JYFA’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor JYFA bekræfter Kundens ordre. Priser er angivet i enten danske kroner eller euro, og er eksklusive moms, fragt, tillæg, gebyr mv.

5. BETALING
For Kunder, som ikke har en kreditaftale med JYFA, vil betaling være netto kontant før levering. Ved manglende betaling til forfaldstid tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned og til betaling sker. JYFA er berettiget til at opkræve rykkergebyr og et kompensationsbeløb i henhold til den danske rentelovs bestemmelser. Såfremt købesummen ikke betales rettidig, forbeholder JYFA sig ret til at holde alle andre igangværende leverancer tilbage, samt at hindre overgivelse af bestilte varer.

6. EJENDOMSFORBEHOLD
JYFA forbeholder sig ejendomsretten til leverede Produkter, indtil hele købesummen, inkl. leveringsomkostninger, samt evt. omkostninger og renter er betalt fuldt ud til JYFA, eller til den, som JYFA har transporteret sin ret til.

7. LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG
JYFA leverer alle solgte Produkter til den tid, der fremgår af JYFA’s ordrebekræftelse. Er der ikke truffet anden skriftligt aftale, sker levering ab JYFA’s fabrik i Brande, således at Kunden bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer de leverede Produkter under transport, aflæsning og udpakning. Dette gælder uanset ordrestørrelse og uanset om JYFA afholder udgifterne til varernes transport fra JYFA til Kunden indenfor købesummen. Såfremt JYFA afholder udgifter til Produktets transport indenfor købesummen, skal der foreligge en skriftlig aftale herom.

8. RETURNERING
Bestilte Produkter kan ikke returneres, medmindre JYFA forudgående skriftligt har accepteret det. Hvis JYFA accepterer at modtage Produktet retur, skal kunden afholde omkostningerne til fragt, emballage, mv. både til levering hos Kunden og til returnering af Produktet til JYFA.

9. REKLAMATION
Kunden skal undersøge alle Produkter ved modtagelsen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til JYFA. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til JYFA, kan den ikke senere gøres gældende.

Kunden kan ikke reklamere over fejl og mangler, der skyldes (i) almindeligt slid og ælde, (ii) opbevaring, installation, service, brug eller vedligeholdelse i strid med JYFA’s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring af Produkter, der ikke er godkendt af JYFA, og (iv) andre forhold, som JYFA er uden ansvar for. Hvis kundens reklamation afvises som uberettiget, fakturerer JYFA efterfølgende kunden for medgået tid til reklamationsbehandlingen, dog minimum 650,00 danske kroner, samt omkostningerne til fragt ifm. Produktets returnering til kunden.

10. ANSVAR FOR MANGLER OG FORSINKELSER
JYFA hæfter ikke for driftstab, avancetab eller indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Andet tab, som kan bevises af Kunden, afgøres efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet JYFA´s ansvar beløbsmæssigt dog begrænses til den i tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne pris. Kunden skal skadesløsholde JYFA, i det omfang JYFA måtte ifalde produktansvar herudover.

Kunden er forpligtet til, uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele JYFA, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller hvis det vurderes, at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

11. FORCE MAJEURE
JYFA er ikke ansvarlig over for Kunden, for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for JYFA’s kontrol, og som JYFA ikke burde have forudset ved Aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, pandemi, krig, terror, brand, oversvømmelse og generelle arbejdsmarkedskonflikter.

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produktet og reservedele, herunder patenter, design, varemærker, tekniske tegninger og ophavsrettigheder, tilhører JYFA.

Kunden må ikke kopiere produktet og/eller dokumentationsmateriale og må ikke foretage ændringer på produktet uden forudgående samtykke af JYFA. Hvis Kunden eller tredjemand ændrer på det leverede produkt uden forudgående skriftlig accept fra JYFA, bærer kunden det fulde ansvar herefter.

12. GÆLDENDE RET OG VÆRNETING
Enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret og med Retten i Herning som værneting.  Eksempelvis finder den internationale køberetskonvention CISG ikke anvendelse i retsforholdet mellem parterne.

13. OVERSÆTTELSE
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser på dansk og oversættelser af disse, skal den danske udgave være gældende.

14. ÆNDRINGER
JYFA forholder sig retten til at ændre disse Salgs- og leveringsbetingelser. 

15. ONLINE HANDEL 
Nedenstående betingelser gælder for alle bestillinger/leverancer som er bestilt via jyfa.dk, medmindre der er indgået andre skriftlige aftaler mellem Kunden og JYFA. 

Alle priserne på hjemmesiden er oplyst i danske kroner. Alle priser står som standard både ekskl. moms og inkl. moms.

På jyfa.dk kan der betales med Dankort, Visa/Dankort, MasterCard eller via. bankoverførsel. Kortbetaling sker over en sikker og fortrolig forbindelse, som administreres af PBS. Alle data er krypteret, og hverken JYFA eller andre har mulighed for at læse disse data. Beløbet trækkes først på Kundens konto når Produktet afsendes fra JYFA, og der kan aldrig trækkes større beløb end beløbet Kunden har godkendt.

Hvis Kunden vælger at benytte kontooverførsel får Kunden tilsendt en faktura på mail når varerne er klar til forsendelse.  Kunden skal ved bankoverførslen påfører sit ordrenummer. Indbetalingen skal ske til JYFA´s konto i Nordea: Reg.nr.: 9559 konto nr.: 5650143711. Der kan ved bankoverførsel gå mellem 2-3 hverdage inden JYFA har registreret indbetaling. Når Kundens indbetaling er registreret sender JYFA Produktet.

Levering & afhentning
Alle Produkter leveres med enten DSV, Freja, PostNord eller Brink Transport. Fragtfirmaet/leveringsfirmaet afhænger af Produktets art og størrelse. Fragtprisen på det enkelte Produkt varierer alt efter Produktets art, størrelse, samt til antal af Produkter. Hvis Kunden bestiller flere forskellige Produkter i forskellige størrelser, vil JYFA forsøge at samle Kundens bestilling til det samme leveringsfirma, men der kan i vise situationer forekomme levering fra forskellige transportører.  Kunden har mulighed for at få Produktet leveret direkte hjem, eller leveret på en firmaadresse/arbejdsplads. Ved levering på privat adresse sker leveringen som hovedregel til kantsten. Hvis vognmanden vurderer, at han ikke kan levere på Kundens adresse ved f.eks. ufremkommelig vej, kontakter vognmanden Kunden på det telefonnummer, som blev oplyst ved bestillingen. Kunden og vognmanden aftaler her nærmere omkring leveringen. Hvis Kunden har et bestemt ønske med hensyn til leveringstedet, kan Kunden skrive en kommentar under bestillingen eller kontakte JYFA. Det er op til fragtfirmaet, at vurdere hvorvidt det specielle ønske kan opfyldes.

Leveringsomkostningerne, som fremgår ved bestilling gælder kun alle bro faste øer. Såfremt leveringen skal ske til en ikke bro fast ø, vil Kunden blive kontaktet med den korrekte leveringsomkostning inden afsendelse.

Levering fra jyfa.dk kan kun ske i Danmark. Hvis Kunden ikke har adresse i Danmark, skal Kunden kontakte forhandleren i det pågældende land Produktet ønskes sendt til – se pkt. Forhandler i menuen. JYFA har ret til at videresende forespørgsler og eventuelle fortaget bestillinger til den pågældende forhandler. Prisen på de enkelte varer er kun gældende i Danmark, der kan derved forekomme andre priser i øvrige lande.

Kunden kan selv afhente sin bestilling indenfor JYFA´s normale åbningstid. 

Nogle Produkter kan ikke bestilles med levering, men skal afhentes på JYFA´s adresse. Såfremt et Produkt ikke kan bestilles med levering fremgår det når Kunden går til "Kassen" i sin bestilling.  

Der tages forbehold for at levering ikke kan ske, såfremt Produktet ikke er på lager/ ikke kan skaffes.

Leveringstid
JYFA afsender bestillingen hurtigst muligt. For de fleste Produkter er leveringstid ca. 3 - 4 hverdage, såfremt varen er på lager. Hvis der på Produktet fremstår en ca. levering, vil JYFA kontakte Kunden så snart JYFA kender det præcise leveringstidspunkt. Hvis der fremstår en ca. levering, er dette et forventet leveringstidspunkt - leveringstidspunktet kan derved variere.

Ikke alle produkter på hjemmesiden er lagervare.

Fortrydelsesret
Jyfa.dk yder i henhold til Forbrugeraftaleloven, 14 dages returret fra levering, under forudsætning af, at Produktet returneres i væsentlig samme stand og mængde. Returvarer modtages ikke pr. efterkrav, og Kunden betaler selv fragtomkostninger til Kunden og fragtomkostningerne for fragten retur til JYFA.

Produktet sendes til:
JYFA Maskinværksted
Sjællandsvej 8A
7330 Brande

Produkter som ikke kan købes via. JYFA webshop jyfa.dk, eller som ikke bestilles via jyfa.dk samt alle specialfremstillede Produkter tages ikke retur medmindre JYFA har lavet en forudgående aftale herom.